Užitečné informace

Pro pacienty

Objednání

Objednat se můžete na jednotlivých pobočkách – nejlépe emailem, eventuálně telefonicky. Touto cestou s Vámi bude dohodnut přesný termín Vaší návštěvy.

K vyšetření je vhodné mít doporučení od praktického lékaře nebo specialisty, kteří popíší Vaše obtíže. V případě zájmu je možné naskenovat žádanku či výsledky již provedených vyšetření a odeslat je emailem.

Vyšetření

Ve stanovený čas bude následovat vyšetření lékařem v naší ambulanci. Jeho součástí je zjištění podrobností o vašich obtížích a stanovení dalšího léčebného postupu (polygrafické, polysomnografické vyšetření, doporučení dalších vyšetření, termín další kontroly …).

Při jasném podezření na spánkovou apnoi (podle doporučení odesílajícího lékaře) můžete být objednání přímo na polygrafické vyšetření a kontrola u lékaře následuje až s výsledky tohoto vyšetření.

Průběh polygrafického vyšetření

Na smluvený termín a danou hodinu se dostavíte do naší ambulance. Příprava před vyšetřením: je třeba provést osobní hygienu, neboť po nainstalování přístoje již hygienu nebudete moci daný večer provést.

V den vyšetření není možná konzumace alkoholu. U žen je požadavek, aby neměly nalakované nehty ani nehty gelové. Pokud nemáte nikoho, kdo by vás mohl od nás z ambulance dopravit domů, můžete využít MHD. Přístroj vás nijak v pohybu neomezuje, avšak pokud byste řídili motorové vozidlo, mohl by přístroj odvádět vaši pozornost, proto řízení motorového vozidla není povoleno.

Polygrafické vyšetření se provádí ambulantně, to znamená, že není-li domluveno jinak, přístroj od nás dostáváte přímo na tělo a odcházíte s ním domů.

Přehled snímaných parametrů

Polysomnografické vyšetření

Vyšetření spánku ve spánkové laboratoři – kdy pomocí elektrod a čidel jsou snímány pro spánek důležité funkce po celou dobu záznamu (zpravidla od 22 do 6 hodin).

Průběh polysomnografického vyšetření

Na smluvený termín a danou hodinu se dostavíte do naší ambulance, ubytujete se v pokoji, provedete osobní hygienu a převléknete se do pyžama.

Následně Vám laborant či laborantka nasadí všechny potřebné elektrody, pásy a další nezbytné pomůcky. Pak se přemístíte zpět do pokoje a jdete spát.

Veškeré podrobné informace o vyšetření najdete zde na videu.

Přehled snímaných parametrů

Konzultace výsledků

Výsledky polygrafického nebo polysomnografického vyšetření, které jsme podrobně analyzovali, jsou následně konzultovány s lékařem.
Po podrobném vysvětlení je navržen lékařem další postup včetně dalších pomocných vyšetření u specialistů (ORL, pneumologie, obezitologie, kardiologie ad.).

Léčba

Podle typu Vašeho onemocnění vám je doporučena optimální léčba.
Poruchy dýchání ve spánku (spánková apnoe a další) léčíme nejčastěji pomocí přístroje CPAP – trvalého přetlaku v dýchacích cestách.

V případě jiných poruch spánku a bdění připadá v úvahu farmakologická léčba, psychoterapie ad.

Nastavení léčby spánkové apnoe (titrace CPAP)

Poruchy dýchání ve spánku léčíme trvalým přetlakem v dýchacích cestách pomocí přístroje CPAP.

Pravidelná péče

Samozřejmou součástí péče o naše pacienty jsou pravidelné kontroly, kdy kontrolujeme a reagujeme na poskytovanou léčbu.

Přístroj umístěte na pevnou podložku ve výši hlavy v dosahu čerstvého vzduchu. Neumisťujte jej na zem, do postele, do nočního stolku či vysoko nad hlavu. Před prvním použitím pečlivě prostudujte následující instrukce i návod k použití přístroje. Při infekci dýchacích cest přístroj NEUŽÍVEJTE!

Vyčistěte

Denně:
Polštářek masky ráno po použití opatrně vytřete vlhkým ubrouskem. Nádobku zvlhčovače ráno po použití vyprázdněte, vypláchněte teplou vodou a nechte vyschnout. Před použitím plňte čerstvou destilovanou, případně převařenou vodou.

Týdně:
Masku rozeberte a jednotlivé části pečlivě umyjte ve vlažné mýdlové vodě a důkladně propláchněte. Po úplném vyschnutí masku opět pozorně složte. Popruhy masky perte dle potřeby. Nádobku zvlhčovače rozeberte a vymyjte jako masku. Rozloženou nádobku můžete rovněž umýt v horním koši myčky na 40°C. Sediment na stěnách nádobky odstraňte roztokem kyseliny citrónové. Hadici umyjte ve vlažné mýdlové vodě, vypláchněte a vyvěšenou nechte důkladně vyschnout. Nevystavujte hadici přímému slunci či teplu z topného tělesa. Filtr vyklepejte a v případě potřeby vyměňte! Nikdy neperte!

Měsíčně:
Přístroj a zvlhčovač otřete vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

Kontrolujte

Polštářek masky a olivky:
Jsou okraje polštářku masky nebo olivek do nosu ztuhlé nebo popraskané? Je polštářek neprůhledný nebo zakalený? Pociťujete při použití snížený komfort, popřípadě zarudnutí či podráždění kůže?

Maska:
Je nutno hlavový díl nadměrně napínat pro zabránění úniku tlaku okolím masky? Je hlavový díl nadměrně opotřebovaný, nepruží, popřípadě zapáchá?

Hadice (standardní i vyhřívaná):
Začíná se na vaší hadici objevovat zakalení průhledných částí nebo trhliny? Filtr Vykazuje filtr známky opotřebení, má změněnou barvu nebo je proděravělý?

Zvlhčovač:
Je dno či horní kryt nádobky zvlhčovače zbarvený, zkalený nebo popraskaný? V případě, že si můžete na některou z otázek odpovědět kladně, příslušnou část vyměňte!

Jak často měnit příslušenství a přístroj?

I když se pečlivě staráte o údržbu vaší masky, hadice, filtrů i zvlhčovače, dochází díky každodennímu používání k jejich opotřebení.
Zdravotní pojišťovna hradí pravidelnou výměnu těchto komponent v intervalech:

1× ročně:
Maska, hadice a filtr (Spoluúčast pacienta činí 10 % z ceny)

1× za 2 roky:
Zvlhčovač (Spoluúčast pacienta činí 10 % z ceny)

1× za 10 let:
Přetlakový přístroj Jeho předpis je bez spoluúčasti pacienta.

Poukaz na příslušenství vám vystavíme při pravidelné kontrole na našem pracovišti.

V případě, že u výše zmiňovaných komponentů dojde k jakémukoli poškození či opotřebení znemožňující řádné používání přístroje před uplynutím jejich minimální životnosti, je možno příslušný díl zakoupit u dodavatele přístroje za plnou cenu!

1.

Nepijte kávu, černý či zelený čaj, kolu nebo různé energetické nápoje od pozdního odpoledne (nejlépe 4 až 6 hodin před ulehnutím), omezte i jejich požívání přes den. Působí povzbudivě a ruší spánek.

2.

Vynechejte večer těžká jídla, poslední jídlo zařaďte 3 až 4 hodiny před ulehnutím.

3.

Po večeři neřešte důležité věci, které Vás rozruší. Naopak se snažte příjemnou činností zbavit se stresu a připravit se na spánek.

4.

Lehká procházka po večeři může zlepšit Váš spánek. Naopak cvičení před ulehnutím (3 až 4 hodiny) již může Váš spánek narušit, přesuňte tyto aktivity před večeři.

5.

Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol zhoršuje kvalitu Vašeho spánku.

6.

Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočních probuzení. Nikotin také povzbuzuje.

7.

Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu, odstraňte z ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si ani neodpočívejte.

8.

Uléhejte a vstávejte každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu +/- 15 minut.

9.

Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se zbytečně nepřevalujte, postel neslouží k přemýšlení.

10.

V místnosti na spaní minimalizujte hluk a světlo a zajistěte vhodnou teplotu – nejlépe 18 až 20°C.

Zvlhčování vzduchu sehrává zásadní úlohu při zajištění pohodlí pacienta a dodržování léčby. Schopnost lidského těla zahřívat a zvlhčovat vdechovaný vzduch je omezená a při vyšším průtoku vzduchu typickém pro terapii pomocí zařízení vytvářejícího přetlak v dýchacích cestách (PAP) nemusí být postačující. To může vést k bolestem a pocitu sucha v krku, ucpání nosu případně k výskytu rýmy.

Až 65 % pacientů zmiňuje výrazné vedlejší účinky související s vysycháním horních cest dýchacích a s vdechováním chladného vzduchu. Bylo prokázáno, že vyhřívané zvlhčovače jsou schopny zabránit symptomům souvisejícím s nedostatečným zvlhčováním vdechovaného vzduchu, nebo je dokonce i zvrátit:

  • bylo prokázáno, že zvlhčování výrazně zvyšuje dodržování léčby pomocí přetlakového přístroje,
  • při použití vyhřívaného zvlhčování lze dříve dosáhnout dodržování léčby pomocí přetlakového přístroje,
  • pacienti používající vyhřívané zvlhčovače užívali léčbu pomocí přetlakového přístroje v průměru o 42 minut déle než pacienti používající přístroje s průchozím zvlhčováním za studena,
  • maximální pohodlí a zlepšení odolnosti nosních sliznic se dosahuje při teplotě okolo 27°C a vlhkosti 80% (relativní vlhkost), což přibližně odpovídá 21 mg/l (absolutní vlhkost).

Pokud zvlhčovač nemáte, je možno ho v naší ambulanci objednat. Součástí zvlhčovače je výhřevná hadice.

Pokud hodláte cestovat do zahraničí s leteckou společností, doporučujeme mít přístroj v letadle u sebe jako příruční zavazadlo.

U přístroje mějte níže uvedené dokumenty

1) vytiskout a vyplnit Průkaz uživatele přístroje (DOC),

2) vytisknout “Resmed_travel_letter_eng” (PDF),

3) k dokumentům přidat kopii smlouvy k přístroji.

Další informace o cestování s přístrojem najdete na stránkách výrobce ResMed