MUDr. Veronika Krejčí

lékařka

MUDr. Veronika Krejčí je lékařkou Neurologické ambulance a Spánkové poradny, pobočky Belgická v Praze. Odborná praxe: Od ledna 2002 pracuje dr. Krejčí v Iktovém centru a jednotce neurointenzivní péče neurologické kliniky VFN a 1.LF UK jako lékař specialista, odborný asistent. V předchozích letech pracovala na Neurologické odd. Fakultní nemocnice na Bulovce jako sekundární lékař, na Neurologickém odd. Nemocnice Ústí nad Orlicí jako sekundární lékař a Neurologickém a rehabilitačním odd. Nemocnice Havlíčkův Brod jako sekundární lékař.

Vzdělání:
1992-1998 1.lékařská fakulta UK, Praha- obor lékařství, titul MUDr. 2001 Atestace I.stupně v oboru neurologie 2001 Neurologická intenzivní péče 2003 Duplexní sonografie v neurologii , 2005 Odborná způsobilost v oboru neurologie dle 93/16/EU 2007 Odborná způsobilost v oboru neurologie 2008, Transkraniální duplexní sonogafie, 2010 Klinická elektroencefalografie.

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařká komora.