MUDr. Richard Plný

lékař

MUDr. Plný je lékař Neurologické ambulance a Spánkové poradny v Pardubicích. V roce 1995 ukončil studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze a tentýž rok nastoupil na interní oddělení nemocnice v Broumově. Od roku 1997 se věnuje oboru neurologie, ve kterém získal atestaci I. a II. stupně (2002). Pracoval jako sekundární lékař na neurologii nemocnice v Náchodě a jako samostatný neurolog v Centru neurologické péče v Rychnově nad Kněžnou. V letech 2005-2015 působil ve funkci primaře oddělení neurologie Oblastní nemocnice Trutnov, ve které založil spánkovou laboratoř vybavenou polysomnografií a zasadil se o vznik iktového centra a instalaci přístroje magnetické rezonance. Absolvoval 3 odborné stáže na významných neurologických pracovištích ve Francii (Paříž, Poitiers). Je specializován ve spánkové medicině (2006) a neurosonologii (2015), rovněž se věnuje EEG a evokovaným potenciálům. Zúčastnil se řady klinických výzkumných studií. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří spánková medicina, cévní onemocnění mozku, demence – poruchy paměti, bolesti.