MUDr. Martin Pretl, CSc.

Vedoucí lékař

MUDr. Martin Pretl působí jako vedoucí lékař společnosti INSPAMED. s.r.o. od jejího založení v roce 2009. Po studiích na 1. LF UK (1987-1993) pracoval v letech 1993 – 2010 na neurologické klinice 1. LF

UK a VFN na pozicích postgraduálního studenta, sekundárního lékaře, lékaře specialisty a odborného asistenta.

Atestace v oboru neurologie získal v roce 1997 (I.st) a 2000 (II.st.). Kandidátskou dizertační práci na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku (školitel prof. Nevšímalová) obhájil v roce 2001 na 1. LF UK. V roce 2007 získal titul Somnolog ČSVSM a v roce 2013 získal nejvyšší evropské vzdělání v oboru spánkové medicíny – Certifikát ESRS SOMNOLOGIST – Expert in Sleep Medicine.

MUDr. Martin Pretl je členem Evropská společnost pro výzkum spánku a Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu – člen výboru.

MUDr. Martin Pretl spoluzakládal Asociaci soukromých neurologů (ASN), jíž je předsedou. Dále je členem Revizní komise Sdružení ambulantních specialistů (SAS), řadovým členem České neurologické společnosti (ČNS), České lékařské společnosti (ČLS JEP) a Česká lékařské komory (ČLK)

Pobyty v zahraničí a stáže: 1996 Spánková laboratoř Centre Hospitalier Lyon–Sud u prof. Challamel; 2003 postdoktorandské studium na Stanfordově Univerzitě – Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii u prof. Mignota

MUDr. Martin Pretl je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků v recenzovaných periodicích, kapitol v odborných knihách a učebnicích, podílel se na tvorbě odborných doporučení týkajících se spánkové medicíny v ČR i při EU. Přednáší na českých i světových odborných fórech, popularizuje spánkovou medicínu pro laickou veřejnost. Je zván do televizních i rozhlasových pořadů a poskytuje rozhovory různým periodikům.