Zpět

Tisková zpráva k pořádané vzdělávací konferenci dne 8.6.2022 – Ostrava

Spánková poradna INSPAMED Ostrava, s.r.o. pořádá vzdělávací konferenci na téma „Spánková apnoe v souvislostech – co může udělat odesílající a co spánková laboratoř“.

Vzdělávací akce se koná dne 8.6.2022 od 15 do 17 hodin v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Bráfově ulici a je pořádána pod záštitou České lékařské komory. Po skončení odborné části akce budou mít účastníci možnost navštívit nové prostory Spánkové poradny INSPAMED Ostrava, s.r.o. v Českobratrské ulici č. 7.

Ostrava, 2.6.2022

Obstrukční spánková apnoe (OSA), tzn. noční chrápání se zástavami dechu vede k nevyspalosti a neodpočatosti, a tím významně ovlivňuje kvalitu našeho života. Onemocnění postihuje častěji muže středního a vyššího věku s nadváhou a obezitou a je samo o sobě významným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění i cukrovky 2. typu. Diagnostiku lze uskutečnit rychle v ambulantním prostředí, a vyhnout se tak hospitalizaci. V léčbě pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) se navíc nově významně uplatňují i telemedicínské metody.

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je jednou z nejčastějších poruch spánku. Postihuje kolem 10-20 % populace, 2-3x častěji muže středního a vyššího věku s nadváhou a obezitou. „Během spánku dochází u pacientů k opakovanému uzávěru dýchacích cest. Klinicky se onemocnění projevuje zástavami dechu, které jsou zakončeny hlasitým zvukem – zachrápáním, které velmi často ruší okolí, a stává se tak příčinou rozladění spolunocležníků“, vysvětluje MUDr. Martin Pretl, CSc., vedoucí lékař společnosti INSPAMED, s.r.o. V důsledku přerušovaného spánku si pacienti ráno stěžují na nevyspalost, únavu, přes den na sníženou výkonnost a poklimbávání či usínání. Mikrospánky mohou být příčinou dopravních nehod s fatálními důsledky. Souhrnně lze mluvit o významném ovlivnění kvality života. Z medicínského hlediska dochází během zástav dechu k uzávěru dýchacích cest v oblasti kořene jazyka a měkkého patra. Tím je přerušen přirozený proud vzduchu do dolních dýchacích cest. Nedochází k výměně dýchacích plynů v plicích, v krvi klesá hladina kyslíku. To vede k celé řadě nepříznivých dějů, na jejímž konci je krátká probouzecí reakce.

„Opakovaná mikroprobuzení spolu s kolísáním hladiny kyslíku jsou hlavními mechanismy, které ohrožují naše zdraví – zvyšují riziko kardiovaskulárních (tj. onemocnění srdce a cév), metabolických (hlavně cukrovka 2. typu) i psychiatrických onemocnění“, doplňuje MUDr. Pretl.

Vyšetření OSA je možno provádět ambulantně. V pozdních odpoledních hodinách je pacient opatřen přístrojem, s nímž doma spí a ráno jej vrací zpět. Po vyhodnocení záznamu konzultuje lékař spánkového centra s pacientem výsledky.

Z monitorovaných parametrů je nejdůležitější počet zástav dechu za hodinu spánku, tzv. apnoe-hypopnoe index, který stanovuje tíži spánkové apnoe. „Do 5 zástav dechu za hodinu je pacient zdravý, v rozmezí 5-15 zástav jde o lehkou spánkovou apnoi, kdy u neobézních mladých pacientů lze doporučit chirurgický zákrok. V případě 15-30 zástav jde o středně těžkou a nad 30 zástav o těžkou spánkovou apnoi. Tyto případy léčíme pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách, zkráceně CPAP [si:pap].“ Tyto přístroje pomocí vytvářeného přetlaku v dýchacích cestách zabraňují jejich uzávěru – apnoím.

V poslední době je samozřejmostí, že jsou vybaveny telemetrickým modulem umožňujícím přenos dat na dálku. „Telemedicína je obrovská výhoda a zjednodušení. Při našem ambulantním přístupu není nutný pobyt v přetížených nemocnicích. A díky telemedicíně můžeme sledovat efekt léčby, dokážeme vyřešit spoustu problémů včetně úpravy léčby na dálku. Šetříme nejen čas pacienta, ale i peníze zdravotnímu systému“, říká lékař Martin Pretl.

Kontaktní osoba:
Ing. Tereza Sagadin
tel.: 722 920 433
mail: tereza.sagadin@inspamed.cz
www.inspamed.cz
facebook.com/INSPAMED
instagram.com/inspamed

Spánková poradna INSPAMED Ostrava, s.r.o. patří do zdravotnické skupiny INSPAMED, s.r.o., která byla založena v roce 2009 jako první soukromé zdravotnické zařízení specializující se na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe, nespavosti a ostatních poruch spánku a bdění. Hlavním cílem společnosti je nabídnout pacientům služby tak, aby nemuseli trávit svůj čas v nemocničním zařízení a vše zvládli v ambulanci a domácím prostředí. Kromě Ostravy má společnost INSPAMED pobočky v Pardubicích a v Praze. Součástí skupiny je i Institut spánkové medicíny zaměřený na vzdělávací aktivity v oboru spánkové medicíny.