Zpět

Světový den spánku 2021

Proč je důležité být dobře vyspalý

Tisková zpráva Spánkové poradny Inspamed ke Světovému dni spánku

Ke stažení

Praha, 17. března 2021

Ve studiích prováděných během pandemie COVID-19 udává zhruba třetina jedinců zhoršený spánek, nejčastěji nespavost. Mezi hlavní faktory ovlivňující kvalitu spánku během současné pandemie patří sociální izolace, práce z domova, nedostatek pohybu i nárůst hmotnosti. Ten je sám o sobě spojován se vznikem spánkové apnoe, která se ukazuje jako jeden z rizikových faktorů vzniku i průběhu onemocnění COVID 19. Dodržování zdravé životosprávy, spánkové hygieny a včasné vyšetření při podezření na poruchy spánku spolu se zahájením léčby může napomoci lépe zvládnout COVID 19 i jeho následky. Zabrání i  dalšímu rozvoji poruch spánku a přidružených onemocnění.

Letos připadá Světový den spánku na 19.března, mottem akce je slogan

„Pravidelný spánek – zdravá budoucnost“.

Proč potřebujeme dobrý a pravidelný spánek? „V době, kdy bojujeme s mnoha nekončícími omezeními a dalšími nepříjemnostmi,  je více než cokoliv jiného důležitý kvalitní spánek“, vysvětluje MUDr. Martin Pretl, vedoucí lékař spánkové poradny Inspamed v Praze.  „Po dobrém vyspání máme lepší náladu i dostatek energie. To nám pomůže lépe překonat všechny nástrahy dnešních dnů, všechno lépe zvládnout. Nevyspalost, neodpočatost nás naopak brzdí, zhoršuje náš pracovní výkon, odráží se ve zhoršené náladě.  A to vše se přenáší do našeho zdravotního stavu včetně psychiky. Předcházení a léčba poruch spánku zabrání i rozvoji onemocnění, které s poruchami spánku souvisí, hlavně onemocnění srdce a cév“.

Spánková apnoe , tzn. noční chrápání se zástavami dechu vede k ranní nevyspalosti a  neodpočatosti a ovlivňuje náš výkon během dne. Onemocnění postihuje častěji muže středního a vyššího věku s nadváhou a obezitou a je samo o sobě významným rizikovým faktorem pro onemocnění srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění) i cukrovky 2. typu. Všechna jmenovaná onemocnění jsou i významným rizikem pro vznik a horší průběh onemocnění COVID-19. Pacienti trpící spánkovou apnoí mají dle většiny dostupných studií častější výskyt a i horší průběh onemocnění COVID-19. „Neměli bychom proto i v dnešní době zapomínat na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe. Lze ji uskutečnit rychle v ambulantním prostředí. Není potřeba návštěvy nemocnice, které jsou v dnešní době přetížené“, říká MUDr. Pretl.  „ V léčbě pomocí přetlaku v dýchacích cestách se navíc nově významně uplatňují i telemedicínské metody. “

Nespavost souvisí nejčastěji s naším nezdravým životním stylem, jehož součástí je stres a nepohoda – vše, co nás nyní obklopuje. Probíhající pandemie je tak ideální pro vznik nespavosti, která je v publikovaných studiích uváděna na prvních místech mezi nežádoucími důsledky po prodělaném onemocnění COVID-19. Neléčená nespavost působí nejen osobní dyskomfort. Má vliv nejen na rozvoj psychických poruch, ale též  na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění.

V boji proti zmíněným poruchám je nejdůležitější dodržování správných spánkových návyků. Pravidelný režim spánku a bdění, včetně víkendů,  dostatek pohybu a dodržování životosprávy napomůže v boji proti spánkovým poruchám. Pokud v dnešní mimořádné době  nejsme schopni některé z obecných doporučení dodržet nebo obtíž přetrvává po delší dobu, je na místě podstoupit vyšetření, které je hrazeno z prostředků všeobecného pojištění.

 

Kontaktní osoba:

Renata Fabelová

tel.: 725 793 112

mail: renata.fabelova@inspamed.cz
 

www.inspamed.cz

facebook.com/INSPAMED

instagram.com/inspamed

twitter.com/inspamed

Spánková poradna Inspamed byla založena v roce 2009 jako první soukromé zdravotnické zařízení, specializující se na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe, nespavosti, a ostatních poruch spánku a bdění . Hlavním cílem je nabídnout pacientům služby tak, aby nemuseli trávit svůj čas v nemocničním zařízení a vše zvládli v ambulanci a domácím prostředí. Kromě Prahy má Inspamed pobočky v Pardubicích a Ostravě.  Součástí zařízení je i Institut spánkové medicíny. Je zaměřen na vzdělávací aktivity v oboru spánkové medicíny.