MUDr. Jaroslava Dřevíkovská

lékařka

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská je lékařkou pobočky v Kutné Hoře. Absolvovala FVL UK Praha v roce 1980. Atestaci z neurologie složila v roce 1983, poté začala pracovat na neurologické ambulanci v Kutné Hoře.