MUDr. Irene Dall´Antonia

lékařka

MUDr. Irene Dall´Antonia pracuje v Neurologické ambulanci a Spánkové poradně v ordinaci Belgická, Praha 2. Po ukončení studiích Všeobecného lékařství na 1. LF UK (2010–2016), pokračovala ve vzdělávání na Neurologické klinice, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze, na pozicích postgraduálního studenta a sekundárního lékaře. V rámci postgraduálního studia v oboru neurověd se MUDr. Dall´Antonia věnuje spánkové problematiky.